Skip to main content

Table 1 Primer sequences used in qRT-PCR

From: Effects of local cryotherapy on systemic endothelial activation, dysfunction, and vascular inflammation in adjuvant-induced arthritis (AIA) rats

Target Forward primer (5′➔3′) Reverse primer (5′➔3′)
ICAM-1 TGC-CTG-CAC-TTT-GCC-CTG-GT ACA-GGC-CCG-GGG-ATC-ACA-AC
VCAM-1 TTG-TTC-AAG-AGA-AAC-CAT-TTA-GTG-T TCA-TCC-TCA-ACA-CCC-ACA-GG
CXCL-1 CCA-GCC-ACA-CTC-CAA-CAG-AGC-A GGC-GCC-CCT-GTG-GCT-TGG-
MCP-1 (CCL-2) GTG-TGA-TTT-GGA-ATG-TGA-TG AAG-TGT-TGA-ACC-AGG-ATT
MIP-1α (CCL-3) AGA-ACA-TTC-CTG-CCA-CCT AAG-TGA-AGA-GTC-CCT-GGA-T
TNF-α CCA-ATC-TGT-GTC-CTT-CTA-A TTC-TGA-GCA-TCG-TAG-TTG
IL-6 GAC-CAA-GAC-CAT-CCA-ACT TAG-GTT-TGC-CGA-GTA-GAC
COX-2 TTT-GCC-TCT-TTC-AAT-GTG TTA-ATG-TCA-TCT-AGT-CTG-GA
P22 phox ACC-TGA-CCG-CTG-TGG-TGA-A GTG-GAG-GAC-AGC-CCG-GA
P47 phox TCC-TAT-CCC-TAC-CCT-TGT GAG-TCT-GAG-TCC-ATT-CCA
β-Actin TAT-CGG-CAA-TGA-GCG-GTT-GC TGC-CTG-GGT-ACA-TGG-TGG-TG
GAPDH GGG-CAT-CCT-GGG-CTA-CAC-TG GAG-GTC-CAC-CAC-CCT-GTT-GC